Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Küçük Yalı Çocuk Esirgeme Kurumu’nu ziyaret ettik

17 Kasım 2017